POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. DISPOZIȚII GENERALE

Politica de Confidențialitate oferă informații în legătură cu utilizarea, stocarea și transmiterea către terțe părți de către McKay&Swan srl, o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Alexandru Moruzzi nr.5, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1095/1993 („McKay&Swan”) a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul website-ului https://pentagram.one („Site-ul”), a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului („Serviciile”) sau aplicaţiilor software PENTAGRAM puse la dispoziţia utilizatorilor în două formate: Aplicaţia Web („Aplicaţia Web”) şi Aplicaţia Mobile („Aplicația Mobile”), sub forma de pachete de servicii pe baza de Abonament anual (împreună „Aplicaţiile PENTAGRAM”).

Politica de Confidențialitate trebuie citită împreună cu şi face parte integrantă din Termenii și Condițiile disponibile la https://pentagram.one/termeni-si-conditii și Politica de utilizare a Cookie-urilor disponibilă la https://pentagram.one/despre-cookies/.

2. COLECTAREA ŞI UTILIZAREA DATELOR

Puteți vizualiza conţinutul Site-ului fără a vă dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiați de Serviciile noastre, inclusiv abonarea la oricare dintre Aplicaţiile PENTAGRAM sau module independente ale acestora, vi se va solicita să furnizați datele dumneavoastră în timpul unui proces de înregistrare. Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domicilui si/sau adresa de corespondenţă, date de geolocalizare şi informații privind cardul de debit sau de credit, după caz, atunci când astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare “Scopuri de Prelucrare”):

(a) înregistrarea unui cont de client şi plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului, în scopul achiziţionării Serviciilor, inclusiv abonarea la oricare dintre Aplicaţiile PENTAGRAM sau module independente ale acestora;

(b) procesarea comenzilor;

(c) oferirea unor soluţii personalizate pentru afaceri, în cadrul Aplicaţiei Web, prin intermediul formularelor “Contact” ale Site-ului;

(d) procesarea plăţii Abonamentelor pentru Aplicaţiile PENTAGRAM;

(e) prestarea Serviciilor comandate, inclusiv înregistrarea conturilor Utilizatorilor desemnaţi;

(f) procesarea oricăror cereri transmise prin intermediul secţiunii “Contact” a Site-ului si acordarea asistenţei;

(g) furnizarea de informaţii şi noutăţi privind produsele şi serviciile PENTAGRAM, dar şi a ofertelor în exclusivitate, prin abonarea la newsletter în secţiunea “Abonează-te” a Site-ului;

(h) efectuarea statisticilor interne şi gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea Site-ului, a Serviciilor și Aplicațiilor PENTAGRAM.

Orice date personale comunicate în cadrul proceselor de înregistrare vor fi procesate de către McKay&Swan, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) sau a oricărui act normativ care completează, modifică sau înlocuieşte această Lege.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în Scopurile de Prelucrare pentru care au fost inițial colectate. Datele pot fi prelucrate în vederea îndeplinirii unui interes legitim diferit de Scopurile de Prelucrare numai dacă un astfel de interes legitim este strâns legat de Scopurile de Prelucrare. În cazul intenției de a prelucra ulterior datele în alt scop decât Scopurile de Prelucrare stabilite prin această Politică de Confidențialitate, vă vom furniza, anterior aceastei prelucrări ulterioare, informații relevante și detaliate privind prelucrarea avută în vedere.

Sunteți obligat să furnizați McKay&Swan date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligaţii constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate, care poate duce la suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile a abonamentului dumneavoastră pentru Aplicaţiile PENTAGRAM sau încetarea imediată de către McKay&Swan a (a) contului dumneavoastră pe client sau (b) furnizării oricăror Servicii si Abonamente pentru Aplicaţiile PENTAGRAM. În plus, sunteți de acord în mod expres să vă mențineți informațiile de înregistrare actualizate și să vă asigurați că acestea sunt în permanență corecte și complete.

Politica noastră este ca aceste date să nu fie dezvăluite, transmise, vândute sau închiriate unor terțe părți, altele decât cele prevăzute în mod expres în această Politică de Confidențialitate.

2.1. Oferte personalizate

Specialiştii noştri vă stau la dispoziţie cu soluţii personalizate pentru afacerea dumneavoastră, serviciu disponibil exclusiv pentru Aplicaţia Web. Pentru a beneficia de soluţii personalizate, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare a solicitării prin intermediul formularelor dedicate “Contact” ale Site-ului, prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui, prenumelui, adresei de e-mail, telefon, adresa completa, numele companiei.

Datele vor fi utilizate în vederea analizării solicitării şi elaborării unei soluţii personalizate pentru afacerea dumneavoastră. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de transmitere a solicitării către McKay&Swan.

2.2. Prestarea Serviciilor şi utilizarea Aplicaţiilor PENTAGRAM (inclusiv înregistrarea conturilor utilizatorilor desemnaţi)

Pentru prestarea Serviciilor şi administrarea Aplicaţiilor PENTAGRAM, McKay&Swan colectează şi procesează urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(a) în cazul Clientilor persoane fizice: numele complet, CNP, adresa de facturare, numărul de telefon, o adresă validă de e-mail și parola, precum şi date de geolocalizare, daca este cazul, în funcţie de modulele specifice ale Aplicaţiilor PENTAGRAM ce fac parte din pachetul de servicii contractat de catre Client;

(b) în cazul Clientilor persoane juridice: numele companiei, CUI/CIF, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa sediului social, adresa de corespondență, datele bancare (banca, codul IBAN), datele reprezentantului legal (nume complet, funcție), număr de telefon și parola, precum şi date de geolocalizare, daca este cazul, în funcţie de modulele specifice ale Aplicaţiilor PENTAGRAM ce fac parte din pachetul de servicii contractat de catre Client;

(c) în cazul Utilizatorilor desemnaţi de către Client: numele complet, CNP, adresa de facturare, numărul de telefon, o adresă validă de e-mail și parola, precum şi date de geolocalizare, daca este cazul, în funcţie de modulele specifice ale Aplicaţiilor PENTAGRAM ce fac parte din pachetul de servicii contractat de catre Client. Aplicațiile PENTAGRAM, Serviciile și Materiale sunt oferite în primul rând Clienților, alţi Utilizatori fiind doar beneficiari ai Serviciilor oferite Clienților. Prin urmare, orice date personale aparţinând acestor Utilizatori sau orice date personale comunicate de către aceştia vor fi procesate de către McKay&Swan în calitate de împuternicit pentru şi în numele Clientului.

Înainte de a desemna Utilizatorii şi de a furniza McKay&Swan datele personale ale acestora, Clientul se va asigura că (i) a informat Utilizatorii în mod corespunzător şi (ii) a obținut toate aprobările necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, acordurile necesare impuse prin Termeni şi Condiţii, Politica de Confidențialitate şi orice alte reglementări în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Clientul înţelege şi confirmă că, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât în privinţa respectivului Client şi accesarea modulelor specifice ale Aplicaţiilor PENTAGRAM ce fac parte din pachetul de servicii contractat de catre Client, Clientul deţine calitatea de operator de date personale în sensul prevederilor Legii nr. 677/2001. În acest sens, Clientul garantează că a obținut, procesat și transferat aceste date către McKay&Swan, în orice moment, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile.

Fără a aduce atingere prevederilor generale anterioare, Clientul se va asigura că:

a. Utilizatorii au fost informaţi cu privire la toate aspectele privind procesarea datelor lor personale;

b. a obținut toate acordurile necesare de la Utilizatori, după caz;

c. Utilizatorii cunosc drepturile pe care le deţin în baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a prezentei Politici de Confidenţialitate.

Informaţiile furnizate McKay&Swan pe durata utilizării Aplicaţiilor PENTAGRAM, atat prin intermediul contului de client creat de către Client cât şi în cazul conturilor Utilizatorilor desemnaţi de către acesta, vor fi corecte și complete, urmând să fi actualizate astfel încât acestea să rămână în permanență corecte și complete. Nerespectarea acestor obligaţii constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor şi a Politicii de Confidenţialitate şi poate duce la suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile sau desființarea cu efect imediat a contului de client aparţind Clientului (şi implicit a conturilor Utilizatorilor desemnaţi de catre Client), la libera alegere a McKay&Swan.

2.5. Asistenţa

Puteți să solicitați Serviciile noastre de asistenţă prin trimiterea unei cereri online prin intermediul secţiunii “Contact” a Site-ului. În vederea transmiterii cererii trebuie să furnizați informațiile necesare în timpul procesului de înregistrare, cum ar fi numele, prenumele şi adresa de e-mail. Datele dumneavoastră vor fi utilizate în vederea analizării cererii dumneavoastră. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de transmitere a cererii dvs. către McKay&Swan.

2.6. Newsletter

Vă puteți abona la Newsletter pentru a primi informaţii şi noutăţi privind produsele şi serviciile PENTAGRAM, dar şi oferte în exclusivitate, prin completarea datelor în secţiunea “Abonează-te” a Site-ului, furnizând numele complet și o adresă de e-mail validă la care doriţi sa primiţi informările. Vă vom transmite aceste informații numai în cazul în care v-ați înregistrat în mod corepuzător și v-ați exprimat consimțământul expres selectând optiunea „Abonează-te”.

Vă puteți dezabona de la Newsletter prin e-mail, în orice moment, fie prin trimiterea unui e-mail la hello@pentagram.one cu o cerere de dezabonare, sau prin accesarea link-ului de dezabonare existent la sfârșitul fiecărui Newsletter. Dezabonarea nu va afecta legalitatea procesării în baza consimțământului dumneavoastră înainte de dezabonare.

2.7. Utilizarea Cookie-urilor și Statistici privind utilizarea prin intermediul Google Analytics

McKay&Swan utilizează, de asemenea, Google Analytics și alte aplicaţii analitice pentru analizarea informațiilor colectate de la persoanele care accesează Site-ul și Aplicațiile PENTAGRAM. Aceste informații pot include modalitatea prin care Abonații sau Utilizatorii au cunoscut și accesat Site-ul sau Aplicațiile PENTAGRAM, durata utilizării Site-ului sau a Aplicațiilor, dispozitivul de pe care accesează Site-ul sau Aplicațiile și alte informații privind dispozitivul utilizat și vizita acestora pe Site sau pe Aplicațiile PENTAGRAM.

Aceste informații permit McKay&Swan să înțeleagă mai bine nevoile Clienților și Utilizatorilor și modalitatea în care aceștia utilizează Site-ul sau Aplicaţiile PENTAGRAM. McKay&Swan poate realiza, de asemenea, statistici agregate, precum numărul vizitatorilor Site-ului și modalitatea în care Site-ul este utilizat. Aceste rapoarte nu includ date care pot conduce la identificarea persoanelor. Fiecare Client sau Utilizator poate opta să fie exclus din anumite operaţiuni de procesare a datelor personale, însă exercitarea acestei opţiuni poate influența capacitatea de utilizare a Site-ului sau a Aplicațiilor PENTAGRAM.

Pentru mai multe informații privind aplicaţiile analitice sus-menţionate, vă rugăm să accesați Google Analytics precum şi Politica de utilizare a Cookie-urilor la https://pentagram.one/termeni-si-conditii

3. DESTINATARI ȘI TRANSFERUL DE DATE

Datele personale comunicate în cadrul diferitelor procese de înregistrare sau în cursul utilizării Serviciilor sau Aplicaţiilor PENTAGRAM vor fi procesate de McKay&Swan srl.

McKay&Swan poate transmite datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai McKay&Swan, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele McKay&Swan (de exemplu, procesatorul de plăţi), cu care McKay&Swan a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale. Transmiterea datelor către terțe părți se realizează exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

În situaţia unui transfer de date către state terţe, McKay&Swan va comunica întenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci când un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

McKay&Swan poate dezvălui date personale pentru a se conforma legii sau ca răspuns la solicitarea unei instanțe sau autorități. De asemenea, McKay&Swan poate transmite informațiile dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar în vederea prevenirii și împiedicării unei fraude, protejării McKay&Swan și a angajaților săi, a altor Abonaţi sau Utilizatori sau pentru a pune în aplicare Termenii și Condițiile.

4. DURATA DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor și utilizarea Aplicaţiilor PENTAGRAM vor fi stocate pentru o perioadă de cel mult 30 de zile de la încetarea relaţiilor contractuale/ încetarea Abonamentului pentru Aplicaţiile PENTAGRAM / închiderea pentru orice motive a contului de client sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi transformate în date anonime, urmând a fi prelucrate exclusiv în scopuri statistice interne.

Dacă McKay&Swan a închis anterior un cont pentru încălcarea Termenilor și Condițiilor sau a Politicii de Confidențialitate, McKay&Swan poate păstra informațiile privind respectivul cont pentru o perioadă rezonabilă de timp în vederea prevenirii unor viitoare abuzuri.

5. SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE

McKay&Swan va adopta măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, alterării datelor, accesului și dezvăluirii neautorizate sau împotriva oricăror alte forme de prelucrare ilegală.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Orice persoană vizată are dreptul de acces şi rectificare a datelor sale personale, dreptul de a transfera și de a solicita ștergerea acestora (în cazul în care prelucrarea este efectuată pe bază de consimţământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor, în condiţiile prevăzute de reglementările legale aplicabile) precum și dreptul de a se opune procesării datelor personale în scop de marketing direct.

Personele interesate pot contacta McKay&Swan în cazul în care consideră că anumite date personale au fost furnizate fără consimţământul persoanei vizate, prin transmiterea către McKay&Swan a unei cereri scrise și datate, însoţită de dovada care să certifice identitatea solicitantului, la datele de contact precizate mai jos.

Personele vizate au dreptul de a nu fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea de informații, care produc efecte juridice sau le afectează semnificativ, cu excepția cazului în care este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și McKay&Swan.

7. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

McKay&Swan îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui Politica de Confidențialitate în orice moment, în mod discreţionar. Orice modificare va fi publicată pe Site, astfel încât să aveți întotdeauna acces la informațiile pe care le colectăm, modul în care le folosim, și în ce circumstanțe le dezvăluim, dacă este cazul. Orice astfel de modificare, semnificativă sau de altă natură, va intra în vigoare cu efect imediat la data publicării pe Site.

Dacă în orice moment McKay&Swan decide să folosescă Date cu caracter personal într-un alt scop decât cel prevăzut la momentul colectării Datelor, McKay&Swan va informa Abonații și Utilizatorii în prealabil, prin e-mail. Abonații și Utilizatorii vor avea posibilitatea de a alege dacă McKay&Swan poate utiliza datele pentru noile scopuri avute în vedere. În caz contrar, dacă este posibil, McKay&Swan va utiliza datele în conformitate cu Politica de Confidențialitate în vigoare la data colectării datelor.

8. CONTACT

ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI ORICE ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA SITE, SERVICII, TERMENI ŞI CONDIŢII SAU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, SAU DACĂ DORIȚI SĂ VĂ EXERCITAȚI ORICARE DINTRE DREPTURI ÎN CONFORMITATE CU ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE, PUTEŢI CONTACTA McKay&Swan, LA URMĂTOARELE DATE DE CONTACT: 

Alexandru Moruzzi nr.5, S3, București, România, în atenţia Directorului de Relații cu Clienții, e-mail: hello@pentagram.one.

Cererile de acces, de rectificare, de restricționare a prelucrării Datelor sau de ștergere, pot fi făcute doar în scris, printr-o cerere datată şi semnată, însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră, iar soluţionarea acestora este supusă condiţiilor şi restricțiilor legale aplicabile.

Cu toate acestea, înțelegeţi că Site-ul și Aplicațiile PENTAGRAM pot fi utilizate doar în contextul în care permiteți McKay&Swan să prelucreze datele personale care vă privesc.

Tasteaza si apasa Enter pentru a cauta in site